31/5 έως 3/6 δεν θα πραγματοποιούνται αποστολές παραγγελιών. Όλες οι αποστολές θα πραγματοποιηθούν στις 6/6/2022.