1. Προβλαστική φάση

Στη φάση αυτή ενεργοποιούνται διάφορες ουσίες κυρίως οι υδατάνθρακες και γίνεται η προετοιμασία για τη βλάστηση των δευτερευόντων οφθαλμών. Στην φάση αυτή παρατηρείται η δακρύρροια, δηλαδή το στάξιμο των χυμών από τομές στα κλήματα, που οφείλεται στην αύξηση της πίεσης από την απορρόφηση του νερού στις ρίζες και συμβαίνει όταν η  θερμοκρασία του εδάφους είναι 10-12° C. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την έκπτυξη των οφθαλμών.

2. Αύξηση

Όταν η έκπτυξη των οφθαλμών γίνει σε ποσοστό περίπου 50% ξεκινάει η φάση της αύξησης του οφθαλμού και κατά την διάρκεια της εξέλιξης του, έχουμε την εμφάνιση του βλαστού που αυξάνει γρήγορα και εμφανίζονται σε αυτόν τα όργανα του αμπελιού  δηλαδή τα φύλλα, οι έλικες, οι ταξιανθίες και οι οφθαλμοί. Πέντε με οκτώ βδομάδες αργότερα παρατηρείται η πτώση της στεφάνης του άνθους που είναι χαρακτηριστικό της άνθησης και στην συνέχεια έχουμε την εμφάνιση της ταξιανθίας, τη γονιμοποίηση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη και ωρίμανση της ρώγας.

3. Αποθησαυρισμός

Με το σταμάτημα της ανάπτυξης του βλαστού αρχίζει η περίοδος του αποθησαυρισμού, η οποία ολοκληρώνεται με την πτώση των φύλλων.

4. Χειμέρια ανάπαυση

Στα τέλη του φθινοπώρου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το κλήμα περνάει σε χειμέρια ανάπαυση μέχρι την άνοιξη, οπότε συνήθως ξεκινά πάλι η κινητοποίηση των αποθησαυριστικών ουσιών του.