Λεπτομέρειες Αξιολόγησης

Τρείς μάγισσες, Κτήμα Μπαραφάκα

Τρείς μάγισσες, Κτήμα Μπαραφάκα

Αξιολόγηση Προϊόντος (υποβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2020):
Εξαιρετικό κρασί, σαν συνοδευτική ή και μόνο του. Μακράν το καλύτερο ελληνικό της κατηγορίας του.
Χαλαρα θα μπορούσε να κοστίζει τα διπλάσια χρήματα.