Λεπτομέρειες Αξιολόγησης

Τρείς μάγισσες, Κτήμα Μπαραφάκα

Τρείς μάγισσες, Κτήμα Μπαραφάκα

Αξιολόγηση Προϊόντος (υποβλήθηκε στις 23 Απριλίου 2021):
Φανταστικο ροζέ κρασί !!!!